Thiết lập OpenAi GPT-3 trên Google Sheet

Chat GPT-3 x Google Sheet

(Link Google Sheet ở giữa bài)


Chat GPT từ khoá khá HOT trong giời gian qua, vô số những phân tích đánh giá, hướng dẫn sử dụng, cách áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên mãi đến mấy ngày hôm nay nghỉ lễ mình mới có thời gian vào và dùng thử. Cũng khá thú vị và bất ngờ về khả năng của ChatGPT. Sau khi ngồi lân la với docs của OpenAI, Thì thay vì gõ trên ChatGPT thì tại sao không nối GPT với Google Sheet vì vậy bảng tính ra đời.

Một lưu ý trước khi bạn sử dụng File này:
Trong OpenAI có các tính năng GPT3, Codex, Content Filter, ở các model này thì lại có nhiều dạng Engine khác nhau như davinci, curie, babbage và ada và các Engine này sẽ phù hợp với nhu cầu của mọi người. Ở trong File mình chỉ lấy 2 loại Engine tiêu biểu là text-davinci-003, text-davinci-002 kết hợp nó với một số Filter (Temperature= 0.5, Top=1, Tokens 2000-4000, Stop=\n).

Từ việc có mô hình cộng với nhu cầu của mình là đẩy câu hỏi lên kéo toàn bộ câu trả lời về Goolge Sheet thông qua API (dạng Q&A). Và đây là kết quả

Link View: 
Link Copy: 

** Trong File mình có hướng đẫn nên sẽ không viết thêm ở đây nữa. Đơn giản bạn chỉ cần Copy và sử dụng

Một số các ví dụ

Kiểu nhập 1 câu hỏi

Kiểu nhập + từ khoá

Kiểu nhập + từ khoá

Kiểu nhập + từ khoá

** Link tài liệu:

** Bàn tán thêm một chút vớ vài thông tin mình tìm được.

  • GPT-3 có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau như phân loại, sắp xếp, tóm tắt và trò chuyện (phát triển một câu chuyện) từ một đoạn văn bản đơn giản (văn bản chúng ta gửi tới GPT-3.)
  • GPT-3 có một số khả năng: Hiểu nhiều loại ngôn ngữ, Hiểu về kiến thức về thế giới, Có thể chỉ ra cách làm của một số việc ,Làm theo các chỉ dẫn từ trước
  • GPT-3 có thể lưu trữ nội dung bạn đang hỏi và xử lý theo luồng phản hồi thực tế thay vì chỉ là một câu hỏi và 1 đáp án thông thường, vì vậy để khai thác nó tối đa khi bạn hỏi các câu hỏi hay cố gắng xoay sâu và một chủ đề và bổ sung thêm bôi cảnh cho cuộc trò chuyện hoặc dạy mẫu cho GPT-3 một vài thứ sau đó hỏi ngược lại và nó sẽ trả lại kết quả đúng theo ý bạn, Đừng quá tập trung hỏi đáp Q&A như cách bạn làm với google.com (Tạo tình huống lồng ghép thêm bối cảnh = đáp án). Cái này bạn chat trên ChatGPT nhé File này của mình chưa làm được
  • Kết luận: GPT-3 chỉ là một bước tiến tới AI tiên tiến và trong đó vẫn có những hạn chế. Nó không biết mọi thứ và không thể suy luận ở cấp độ con người nhưng nó có khả năng ứng dụng cao khi bạn biết cách nói chuyện với nó.

** Trên File mình có dùng một tài khoản GPT của một bạn nào đó trên mang share để lấy API KEY. Mình cũng không nhớ là lấy ở hội nhóm nào đó. Chân thành cảm ơn bạn đã share tài khoản ☺️

OpenAI #ChatGPT

Cập nhật lần cuối: 02/01/2022

Lên